فارسی فارسی  English English  

نظرسنجی

1) محورهای سمینارو جشنواره برند در گردشگری سال 91 را چگونه ارزیابی می نمایید؟
یکشنبه, 1 مرداد 1391
(144 Vote)
  1. : ( 2 / 1% )
  2. عالی: ( 76 / 53% )
  3. خوب: ( 28 / 19% )
  4. متوسط: ( 38 / 26% )