فارسی فارسی  English English  

نحوه مشارکت

 

همزمان با سمینار تجدید و جایگاه سازی برندهای گردشگری، نمایشگاهی تخصصی تحت عنوان "برندهای مسافرتی" در راستای معرفی شرکتهای فعال و خوشنام در زمینه تور گردانی، ارائه خدمات اقامتی و مسافرتی و سایر فعالیتهای مرتبط  برگزار خواهد شد. بدیهی است تنها شرکتهایی قادر به شرکت و برپایی غرفه در  این نمایشگاه خواهند بود که دارای برند در عرصه صنعت گردشگری باشند.  جهت دریافت فرم درخواست غرفه از طریق لینک اقدام فرمایید. 

فرم درخواست غرفه 
فرم مشخصات غرفه