فارسی فارسی  English English  

گزارش تصویری سمینار سال91

گزارش تصویری سومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری 24 و 25 آبان ماه 1391

سمینار برند در گردشگری


   


   

 

 
تصاویر پاناراما 360 درجه از سالن سمینار
   
شماره 1شماره 2
 

جشنواره برند در گردشگری

 

نمایشگاه برندهای گردشگری
                                                        در حاشیه سومین سمینار و جشنواره برند

 
  
  
 
   

تصاویر پاناراما 360 درجه از نمایشگاه های سمینار

شماره 1- شماره 2