فارسی فارسی  English English  

ستاد برگزاری

 

  سومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری

24 و 25  آبانماه 1391

اعضای ستاد برگزاری 

  • آقای ابراهیم زاهدی
  • آقای امیرحسین جعفری
  • آقای فرهاد امین دهقان
  • آقای میلاد مرادپور
  • آقای ابراهیم انواری
  • آقای مسعود شیرین کلام