فارسی فارسی  English English  

کمیته اطلاع رسانی

 

سومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری

24 و 25  آبانماه 1391

اعضای کمیته اطلاع رسانی

  • آقای فرهاد شمسیان (دبیر کمیته اطلاع رسانی)