فارسی فارسی  English English  

گروه مشاوران

 

  سومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری

24 و 25  آبانماه 1391


اعضای گروه مشاوران

  • آقای دکتر عباس شیریان
  • آقای رجبعلی خسرو آبادی
  • آقای دکتر محمود غدیری
  • آقای آرش نورآقایی
  • آقای فرزاد مقدم
  • آقای جواد قاسمی