فارسی فارسی  English English  

فرم ثبت نام در سمینار

شما اینجا هستید :

جهت پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در چهارمین سمینار و جشنواره برند در گردشگری از طریق مراجعه به بانک، لطفا فرم ذیل را دریافت نموده و بر اساس موارد ذکر شده در آن اقدام نمایید.