فارسی فارسی  English English  

چهارمین سمینار و جشنواره برند در گردشگری

Tourism Branding Seminar & Festival

 

 

         برند شهری با تاکید بر برند گردشگری (کیش - شیراز)

بهمن ماه 1392     

 

ثبت در سازمان جهانی گردشگری
World Tourism Organization 
http://www.unwto.org/calendar